Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

BLANCO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: CIÈNCIA I ENGINYERIA FORESTAL I AGRÍCOLA
Adreça electrònica: miguelangel.blanco@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Enginyeria Forestal - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 5 TREBALL DE FI DE GRAU