Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102413 QUÍMICA T 9
102411 FÍSICA T 9
102414 BIOLOGIA I GENÈTICA FORESTAL T 6
102412 MATEMÀTIQUES I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102415 BOTÀNICA FORESTAL B 9
102422 MATEMÀTIQUES II T 6
102416 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
102417 ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL B 9
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102420 ENGINYERIA HIDRÀULICA FORESTAL B 6
102423 PRÀCTIQUES INTEGRADES I B 6
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA T 6
102421 HIDROLOGIA FORESTAL B 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102427 OBRES FORESTALS B 6
102453 CANVI GLOBAL B 6
102425 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL B 6
102428 PRÀCTIQUES INTEGRADES II B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102451 ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS B 9
102432 GESTIÓ DE LA FAUNA B 6
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL B 6
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL B 6
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102436 PRÀCTIQUES INTEGRADES III B 6
102434 FOREST I INDÚSTRIA B 9
102437 SILVICULTURA B 6
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL B 9
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102456 RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES B 6
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA B 9
102454 SOCIOLOGIA I GESTIÓ DE CONFLICTES AMBIENTALS B 6
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL B 9
102442 PROJECTES B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102474 PROPAGACIÓ I VIVERS FORESTALS O 6
102459 RISCOS NATURALS O 6
102463 GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS O 6
102481 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC O 6
102458 PAISATGE I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA B 6
102448 TÈCNIQUES AVANÇADES DE DIAGNÒSTIC B 6
102470 CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT O 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102461 GEOESTADÍSTICA I TÈCNIQUES D'OBSERVACIÓ GLOBAL O 6
102473 MÈTODES ESTADÍSTICS I MODELITZACIÓ FORESTAL O 6
102476 SILVICULTURA FUNCIONAL O 6
102486 BIOREFINERIES FORESTALS O 6
102482 ENGINYERIA AMBIENTAL O 6
102471 FUSTA EN LA CONSTRUCCIÓ O 6
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102466 CONSERVACIÓ DE LA FAUNA O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102444 TREBALL DE FI DE GRAU B 12
102468 TREBALL DE FI DE GRAU B 6