Double Bachelor's degree: Degree in Forest Engineering and Degree in Nature Conservation

Degree Basics

Name

Double Degree in Forest Engineering and Degree in Nature Conservation

Academic course

2022-2023

ECTS credits

315 ECTS

ECTS credit price

18,46 €

Imparted at

School of Agrifood and Forestry Engineering and Veterinary Medicine

Starting year

2017

Dedication regime

Full time

Learning model

Presential

Language of instruction

Catalan 50%, Spanish 45% and English 5%

Available places

25

Coordinator

Jonas Oliva Palau etseafiv.coordgefcn@udl.cat

Contact
Contact
Contact
Pre-registration
Pre-registration
Pre-registration
Enrolment
Enrolment
Enrolment
The degree in figures
The degree in figures
The degree in figures
Complaints and Suggestions
Complaints and Suggestions
Complaints and Suggestions
Resources for learning
Resources for learning
Resources for learning
Tutoring Plan
Tutoring Plan
Tutoring Plan
Internal Quality Assurance System
Internal Quality Assurance System
Internal Quality Assurance System

El Doble Grau en Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura constitueix una proposta acadèmica nova de la Universitat de Lleida, orientada a la gestió sostenible d’alguns recursos naturals terrestres.

L’objectiu de la titulació és complementar la formació dels enginyers forestals, aprofundint més en l’anàlisi dels processos i en el diagnòstic dels problemes detectats. En conseqüència, el títol obtingut atorga de manera exclusiva les competències legals per a exercir la professió d’Enginyer Forestal (regulada en l’Orden 324/2009 del Mº de Ciencia e Innovación), a la vegada que aporta una formació més amplia i especialitzada.

Els àmbits principals en què es promou aquesta intensificació de coneixements s’orienten cap a la conservació d’espècies de flora i fauna, la regulació de l’ús públic en espais de protecció especial, la restauració d’indrets alterats per l’activitat humana, la resolució de conflictes socials sorgits de l’ús dels recursos naturals, etc.