Double Bachelor's degree: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Treball de Fi de Grau

Marc general, enfocament i tipologia

El contingut del treball de fi de grau pot obeir a algun dels casos següents:

Normativa

Propostes per a la realització del TFG del Grau en Conservació de la Natura setembre 2021
Propostes per a la realització del TFG del Doble Grau març 2022
Propostes per a la realització del TFG del Doble Grau octubre 2022