Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Fitxa de la titulació

Nom

Doble Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Curs acadèmic

2023-2024

Crèdits ECTS

315 ECTS

Preu crèdit ECTS

18,46 €

Centre que l'imparteix

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Any d'inici

2017

Règim de dedicació

Temps complert

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català 50%, Castellà 45% i Anglès 5%

Places

25

Coordinació

Jonas Oliva Palau etseafiv.coordgefcn@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Cursos Zero
Cursos Zero
Cursos Zero
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

El Doble Grau en Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura constitueix una proposta acadèmica nova de la Universitat de Lleida, orientada a la gestió sostenible d’alguns recursos naturals terrestres.

L’objectiu de la titulació és complementar la formació dels enginyers forestals, aprofundint més en l’anàlisi dels processos i en el diagnòstic dels problemes detectats. En conseqüència, el títol obtingut atorga de manera exclusiva les competències legals per a exercir la professió d’Enginyer Forestal (regulada en l’Orden 324/2009 del Mº de Ciencia e Innovación), a la vegada que aporta una formació més amplia i especialitzada.

Els àmbits principals en què es promou aquesta intensificació de coneixements s’orienten cap a la conservació d’espècies de flora i fauna, la regulació de l’ús públic en espais de protecció especial, la restauració d’indrets alterats per l’activitat humana, la resolució de conflictes socials sorgits de l’ús dels recursos naturals, etc.

La docència està concebuda sota un enfocament de caràcter aplicat, i inclou estades pràctiques. Aquí podeu veure una llista de les empreses col·laboradores amb les pràctiques de l'estudiantat.