Double Bachelor's degree: Degree in Forestry Engineering and Degree in Nature Conservation

Pla d'estudis i guies docents

El doble títol de Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Naturalesa s'obté després d'haver superat 315 crèdits ECTS. Té una durada de 5 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 177
Matèries optatives (O) 48
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 315


Enllaç a la Guia Acadèmica

Reconeixement automàtic amb altres graus ETSEAFIV

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Course 2023-24

1st Year
1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102413 CHEMISTRY T 9
102414 BIOLOGY AND FOREST GENETICS T 6
102412 MATHEMATICS I T 6
102411 PHYSICS T 9
2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102417 FOREST ECOLOGY, FOREST ECOPHYSIOLOGY AND WILDLIFE BIOLOGY B 9
102416 EARTH SCIENCES T 6
102422 MATHEMATICS I T 6
102415 FOREST BOTANY B 9
2nd Year
1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102424 TOPOGRAPHY, GIS AND REMOTE SENSING B 6
102420 FOREST HYDRAULIC ENGINEERING B 6
102423 INTEGRATED PRACTICES I B 6
102421 FOREST HYDROLOGY B 6
102410 GRAFIC EXPRESION AND CARTOGRAPHY T 6
2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102453 GLOBAL CHANGE B 6
102427 FOREST CONSTRUCTIONS B 6
102428 INTEGRATED PRACTICES II B 6
102425 BUSINESS ECONOMICS. T 6
102429 REFORESTATION B 6
102426 STATISTICS AND INFORMATICS T 6
3rd Year
1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102433 FOREST MANAGEMENT AND RAGE SCIENCE B 9
102451 ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS B 9
102430 FOREST MESURATION, SAMPLING AND INVENTORY B 6
102432 WILDLIFE MANAGEMENT B 6
102431 ENGINEERING IN FOREST ENVIROMENT B 6
2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102436 INTEGRATED PRACTICES III B 6
102435 FOREST FIRE AND HEALTH B 9
102434 FOREST HARVESTING AND WOOD INDUSTRY B 9
102437 SYLVICULTURE B 6
4th Year
1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102465 CONSERVACIÓ DE LA FLORA O 6
102454 SOCIOLOGIA I GESTIÓ DE CONFLICTES AMBIENTALS B 6
102484 GARDENING AND LANDSCAPING O 6
102441 FOREST POLICY AND LEGISLATION B 6
102456 RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES B 6
102440 LAND USE PLANNING AND ENVIRONMENT B 9
102442 ENGINEERING PROJECTS B 6
2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102470 PRESERVATION AND BIODIVERSITY O 6
102481 LANDSCAPE ECOLOGY AND WILDLAND RECREATION MANAGEMENT O 6
102448 TÈCNIQUES AVANÇADES DE DIAGNÒSTIC B 6
102480 EVALUATION AND RESTORATION OF DEGRADED SPACES O 6
102474 SPREAD AND FOREST BREEDING O 6
102458 PAISATGE I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA B 6
102459 RISCOS NATURALS O 6
102463 GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS O 6
5th Year
1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102473 STATISTICAL METHODS AND MODELLING FOREST O 6
102476 FUNCTIONAL FORESTRY O 6
102467 EXTERNAL PRACTICES B 12
102464 GESTIÓ D'ESPAIS URBANS I PERIURBANS O 6
102475 FORESTS HEALTH O 6
102471 TIMBER STRUCTURES O 6
102486 FOREST BIOREFINERIES O 6
2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102482 ENVIRONMENTAL ENGINEERING O 6
102467 EXTERNAL PRACTICES B 12
102466 CONSERVACIÓ DE LA FAUNA O 6
ANUAL CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102467 EXTERNAL PRACTICES B 12
UNDEFINED
Code Subject Type Credits
102444 BACHELOR'S THESIS B 12
102468 BACHELOR'S THESIS B 6