Double Bachelor's degree: Degree in Forest Engineering and Degree in Nature Conservation

Pla d'estudis i guies docents

El doble títol de Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Naturalesa s'obté després d'haver superat 315 crèdits ECTS. Té una durada de 5 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 177
Matèries optatives (O) 48
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 315


Enllaç a la Guia Acadèmica

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Course 2022-23

1r Course
1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102414 BIOLOGY AND FOREST GENETICS T 6
102412 MATHEMATICS I T 6
102411 PHYSICS T 9
102413 CHEMISTRY T 9
2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102416 EARTH SCIENCES T 6
102415 FOREST BOTANY B 9
102422 MATHEMATICS I T 6
102417 FOREST ECOLOGY, FOREST ECOPHYSIOLOGY AND WILDLIFE BIOLOGY B 9
2n Course
1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102421 FOREST HYDROLOGY B 6
102423 INTEGRATED PRACTICES I B 6
102410 GRAFIC EXPRESION AND CARTOGRAPHY T 6
102424 TOPOGRAPHY, GIS AND REMOTE SENSING B 6
102420 FOREST HYDRAULIC ENGINEERING B 6
2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102426 STATISTICS AND INFORMATICS T 6
102425 BUSINESS ECONOMICS. T 6
102453 GLOBAL CHANGE B 6
102429 REFORESTATION B 6
102427 FOREST CONSTRUCTIONS B 6
102428 INTEGRATED PRACTICES II B 6
3r Course
1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102430 FOREST MESURATION, SAMPLING AND INVENTORY B 6
102433 FOREST MANAGEMENT AND RAGE SCIENCE B 9
102451 ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS B 9
102431 ENGINEERING IN FOREST ENVIROMENT B 6
102432 WILDLIFE MANAGEMENT B 6
2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102434 FOREST HARVESTING AND WOOD INDUSTRY B 9
102435 FOREST FIRE AND HEALTH B 9
102436 INTEGRATED PRACTICES III B 6
102437 SYLVICULTURE B 6
4t Course
1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102456 RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES B 6
102454 SOCIOLOGIA I GESTIÓ DE CONFLICTES AMBIENTALS B 6
102440 LAND USE PLANNING AND ENVIRONMENT B 9
102441 FOREST POLICY AND LEGISLATION B 6
102442 ENGINEERING PROJECTS B 6
2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102485 SOIL AND WATER QUALITY O 6
102474 SPREAD AND FOREST BREEDING O 6
102463 GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS O 6
102459 RISCOS NATURALS O 6
102448 TÈCNIQUES AVANÇADES DE DIAGNÒSTIC B 6
102481 LANDSCAPE ECOLOGY AND WILDLAND RECREATION MANAGEMENT O 6
102458 PAISATGE I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA B 6
102470 PRESERVATION AND BIODIVERSITY O 6
5t Course
1st Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102486 FOREST BIOREFINERIES O 6
102461 GEOESTADÍSTICA I TÈCNIQUES D'OBSERVACIÓ GLOVAL O 6
102473 STATISTICAL METHODS AND MODELLING FOREST O 6
102476 FUNCTIONAL FORESTRY O 6
102467 EXTERNAL PRACTICES B 12
102482 ENVIRONMENTAL ENGINEERING O 6
102471 TIMBER STRUCTURES O 6
2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102466 CONSERVACIÓ DE LA FAUNA O 6
102467 EXTERNAL PRACTICES B 12
ANUAL CONTINUED EVALUATION
Code Subject Type Credits
102467 EXTERNAL PRACTICES B 12
UNDEFINED
Code Subject Type Credits
102468 BACHELOR'S THESIS B 6
102444 BACHELOR'S THESIS B 12