Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

POLLS FABREGAT, MIREIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: QUÍMICA, FÍSICA, CIÈNCIES AMBIENTALS I DEL SÒL
Adreça electrònica: mireia.polls@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Enginyeria Forestal - UdL 1 FÍSICA
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments - UdL 1 FÍSICA I
Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 1 FÍSICA