Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

RIBELLES SANS, MARIA TERESA

Categoria: COL·LABORADOR/A
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ECONOMIA I EMPRESA
Adreça electrònica: mariateresa.ribelles@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió Administrativa - UdL 1 DRET CORPORATIU
MU en Gestió Administrativa - UdL 1 LES TIC APLICADES A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA
MU en Gestió Administrativa - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES
MU en Gestió Administrativa - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 DRET MERCANTIL
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 1 DRET MERCANTIL
Doble titulació: Grau en Enginyeria Organització Industrial i Grau en ADE 1 DRET MERCANTIL
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 DRET CORPORATIU
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 LES TIC APLICADES A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 PRÀCTIQUES EXTERNES
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 2 DRET MERCANTIL
Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 3 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL
Grau en Enginyeria Forestal - UdL 4 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Disseny de guies docents d'assignatures troncals i obligatòries de primer i segon curs en la diplomatura en relacions laborals seguint les orientacions ECTS 24/11/2006 23/11/2007 MARIA JOSE PUYALTO FRANCO
Publicacions Any Autors Tipus
Repoblaciones forestales: Análisis del marco legal 2000 J. Pemán, M.T. Ribelles, R. Navarro Llibre d'investigació
Repoblaciones forestales: Análisis del marco legal 2000 J. Pemán, M.T. Ribelles, R. Navarro CD-ROM
Nuevas normativas autonómicas en materia de pesca fluvial 1994 Mª Teresa Ribelles Sans Article en revista divulgativa
Los espacios de interés natural en Cataluña 1993 Mª Teresa Ribelles Sans Article en revista divulgativa