Double Bachelor's degree: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Degree Basics

Name

Doble Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Academic course

2023-2024

ECTS credits

315 ECTS

ECTS credit price

18,46 €

Faculty or School

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Starting year

2017

Course load

Temps complert

Learning model

Presential

Language of instruction

Català 50%, Castellà 45% i Anglès 5%

Available places

25

Coordinator

Jonas Oliva Palau etseafiv.coordgefcn@udl.cat

Contact
Contact
Contact
Pre-registration
Pre-registration
Pre-registration
Enrolment
Enrolment
Enrolment
The degree in figures
The degree in figures
The degree in figures
Complaints and Suggestions
Complaints and Suggestions
Complaints and Suggestions
Resources for learning
Resources for learning
Resources for learning
Tutoring Plan
Tutoring Plan
Tutoring Plan
Internal Quality Assurance System
Internal Quality Assurance System
Internal Quality Assurance System

El Doble Grau en Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura constitueix una proposta acadèmica nova de la Universitat de Lleida, orientada a la gestió sostenible d’alguns recursos naturals terrestres.

L’objectiu de la titulació és complementar la formació dels enginyers forestals, aprofundint més en l’anàlisi dels processos i en el diagnòstic dels problemes detectats. En conseqüència, el títol obtingut atorga de manera exclusiva les competències legals per a exercir la professió d’Enginyer Forestal (regulada en l’Orden 324/2009 del Mº de Ciencia e Innovación), a la vegada que aporta una formació més amplia i especialitzada.

Els àmbits principals en què es promou aquesta intensificació de coneixements s’orienten cap a la conservació d’espècies de flora i fauna, la regulació de l’ús públic en espais de protecció especial, la restauració d’indrets alterats per l’activitat humana, la resolució de conflictes socials sorgits de l’ús dels recursos naturals, etc.